Gabinet Pomocy Psychologicznej,
Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Agnieszka Nepelska

Gabinet Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Agnieszka Nepelska

Centrum Terapeutyczne FIDES

Wejherowo, ul. 12 Marca 210B, II piętro

tel.: 509 817 855

e-mail: a.nepelska@gmail.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak Państwa dane osobowe będą wykorzystywane, jest firma Gabinet Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Agnieszka Nepelska reprezentowana przez Agnieszkę Nepelską.
Aby zarejestrować wizytę przetwarzam takie Państwa dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mailowy.
Ze względów rachunkowych, jeśli określają to przepisy prawa, mogę wymagać podania innych danych niezbędnych do wystawienia faktury (np. miejsce zamieszkania). W przypadku wystawienia faktury Państwa dane osobowe widniejące na fakturze udostępniam księgowości firmy. Nie udostępniam Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom i wszystkie Państwa dane i uzyskane od Państwa informacje objęte są tajemnicą zawodową.