Gabinet Pomocy Psychologicznej,
Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Agnieszka Nepelska

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim (2002 r.) oraz 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, która posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach doskonalących mój warsztat psychoterapeutyczny.

Oprócz pracy w prywatnym gabinecie, gdzie z psychoterapii korzystają osoby z Wejherowa, Redy, Rumi, Pucka i okolic, współpracuję z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Redzie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Linii, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobywałam także udzielając pomocy psychologicznej jako wolontariuszka w NZOZ "Cormed" w Wejherowie oraz na stażu w Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Agnieszka Nepelska